breaking news Νέο

Ομόφωνα ψηφίστηκαν 14 θέματα ημερήσιας διάταξης και 4 έκτακτα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βέροιας

Ομόφωνα ψηφίστηκαν 14 θέματα ημερήσιας διάταξης και 4 έκτακτα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Βέροιας

Με δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη πραγματοποιήθηκε χθες, στις 11 το πρωί, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, στο γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Στέλιου Ασλάνογλου.

Τα θέμα ψηφίστηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους, όπως και τα τέσσερα έκτακτα θέματα που τέθηκαν, σε μια διαδικασία που διεκπεραιώθηκε μέσα σε σύντομο χρόνο. Σ' αυτό, βέβαια, συνετέλεσε και το ότι από τα 8 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρόντα ήταν μόνο οι κ.κ. Θανάσης Σιδηρόπουλος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Διονύσης Κουλουριώτης και Άρης Λαζαρίδης, οι οποίοι και προέρχονταν από την πλειοψηφούσα παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.

 

Οι αποφάσεις στα έκτακτα θέματα...

Σ' ό,τι αφορά στα έκτακτα θέματα, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε :

*Να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία όπως εγκρίθηκε με την 449/2018 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βέροιας και να μην εγκρίνει το 1ο πρακτικό του κλειστού τακτικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντιστηρίξεις οδών».

• Την έγκριση του 1ου Πρακτικού του Ηλεκτρονικού Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (η οποία και ανέδειξε ως προσωρινό μειοδότη του έργου την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 54,56% και συμβατικό ποσό 109.879,98 € - χωρίς ΦΠΑ).

• Την έγκριση του 1ου Πρακτικού του Ηλεκτρονικού Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ», η οποία και ανέδειξε ως προσωρινό μειοδότη του έργου τον Αγαθαγγελίδη Πέτρο ΠΟΛ. ΜΗΧ. - ΕΔΕ με ποσοστό έκπτωσης 48,23% και συμβατικό ποσό 33.452,40 € (χωρίς ΦΠΑ).

• Την τροποποίηση της 569/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό του εντάλματος προπληρωμής και να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2018 ποσού 2.000,00 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου», του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Καραγαβριηλίδη Συμεών για τον παραπάνω σκοπό.

Σημειωτέον ότι ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό, μέχρι τις 30-11-2018.

 

... και στα τακτικά θέματα

Αναφορικά, τώρα, με τα 14 τακτικά θέματα, η Ο.Ε., μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

• Τον ισολογισμό του Δήμου Βέροιας της διαχειριστικής περιόδου, 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2017, για προέλεγχο και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έλεγχο.

• Την έγκριση του 2ου Πρακτικού του Ανοικτού – Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ» και κατακύρωση της σύμβασης στον Αγαθαγγελίδη Πέτρο με ποσοστό έκπτωσης 59,00%, δηλαδή έναντι του συνολικού ποσού των 3.306,33 (χωρίς ΦΠΑ) και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

• Την έγκριση του 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς», ο οποίος και είναι ο Αγαθαγγελίδης Πέτρος με ποσοστό έκπτωσης 56,119% και συμβατικό ποσό 7.077,46 € χωρίς το ΦΠΑ ή 8.705,00 € με το ΦΠΑ.

• Την έγκριση διενέργειας, έγκριση μελέτης και καταρτισμός όρων συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας – ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

• Τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του Δήμου και εξουσιοδότηση για τον παραπάνω σκοπό το δικηγόρο του Δήμου Γεώργιο Παπαστεργίου.

• Τον ορισμό του δικηγόρου Βέροιας Θεόφιλου Παπαδόπουλου και τη συγκέντρωση από την υπηρεσία όλων των εγγράφων που απαιτούνται για να υποστηρίξει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας, στις 13/11/2018 και σε κάθε μετ' αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτησης, τις θέσεις του Δήμου Βέροιας, στην αγωγή που έχει ασκήσει ο Γεώργιος Παπαστεργίου κατά του Δήμου Βέροιας.

• Για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από την αγωγή που κατέθεσε ο κ. Τουτουντζίδης Μ. Παύλος κατά του Δήμου Βέροιας, την καταβολή του ποσού των 24.800,00 € και την εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Παπαδόπουλου να παραστεί ενώπιον της εισηγήτριας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κας Χατζηδήμου Ζωής κατά τη συζήτηση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης, καθώς και της υπογραφής κάθε σχετικού συμφωνητικού και πρακτικού.

 

Παύλος Χρ. Τουτουντζίδης


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής