breaking news Νέο

Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Βέροιας για συμμετοχή σε 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Βέροιας για συμμετοχή σε 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου.

Απέναντι στην αδιέξοδη και ανάλγητη Κυβερνητική πολιτική που βαθαίνει ακόμα περισσότερο τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η Συνομοσπονδία απαντά για ακόμη μία φορά αγωνιστικά.

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

 

 • Άµεση αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2019: ν’ ανατραπούν εδώ και τώρα οι δραµατικές περικοπές των κοινωνικών δικαιωµάτων και οι σχεδιαζόµενες, λόγω προαποφασισµένων προληπτικών µνηµονιακών µέτρων, νέες µειώσεις στις συντάξεις, καταργήσεις προνοιακών επιδοµάτων, φορολογική ασφυξία µε διευκόλυνση των πλειστηριασµών και της δήµευσης του εισοδήµατος και της στοιχειώδους περιουσίας/ πρώτης κατοικίας, οικονοµική και κοινωνική αποµόνωση των ατόµων µε αναπηρίες. Άµεση επιστροφή των παράνοµων µειώσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόµατα γιορτών και επιδοµάτων αδείας. Ριζική αναθεώρηση των παταγωδώς αποτυχηµένων µνηµονιακών πολιτικών 2010-2018.

 

 • Προαγωγή της Κοινωνικής Ασφάλισης µε την εγγύηση του Κράτους, µε διασφάλιση της βιωσιµότητας και των παροχών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επαναφορά των κύριων και επικουρικών συ- ντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Κατάργηση των διατάξεων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόµατα φτώχειας.

 

 • Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Επείγοντα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τις απολύσεις και των θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας στη βάση των θέσεων της ΓΣΕΕ. Ρητή νοµοθετική απαγόρευση απολύσεων σε επιχειρήσεις που λαµβάνουν οποιασδήποτε µορφής επιδότηση (θέσεων εργασίας, ασφαλιστικών εισφορών). Πλήρης αποκατάσταση του προνοµίου των εργατικών απαιτήσεων. Αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για τις οµαδικές απολύσεις. Σεβασµός στην αργία της Κυριακής. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και επέκταση των ΒΑΕ. Προστασία επαγγελµατικών ειδικοτήτων και σύνδεση µε επαγγελµατικά δικαιώµατα. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων (νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, άτοµα µε αναπηρίες, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ).

 

 • Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων  των εργαζοµένων, µε κυρίαρχα το δικαίωµα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και το δικαίωµα απεργίας:
 • Άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και µετέπειτα καθορισµός του ύψους του µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µε  αποκατάσταση της  καθολικής της  δέσµευσης.
 • Κατάργηση των διατάξεων για το πάγωµα των τριετιών, τις µειωµένες τριετίες των µακροχρόνια ανέργων και για τον υποκατώτατο µισθό των νέων σε ηλικία εργαζοµένων.
 • Επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιµότητα των ΣΣΕ και τη µετενέργεια του συνόλου των όρων τους. Κατάργηση της 6ης ΠΥΣ.
 • Άµεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών µνηµονιακών πολιτικών βίαιης και αντιδηµοκρατικής προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, που οδήγησαν στο στραγγαλισµό των συλ- λογικών εργατικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων και την εµπέδωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 • Τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών και των εργοδοτικών οργανώσεων για κλαδικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις και κατάρτιση ΣΣΕ, χωρίς παρελκυστικές τακτικές µε στόχο την ανατροπή των ΣΣΕ που τους δεσµεύουν και την υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ ή ατοµικών συµβάσεων µε πρόσχηµα την κρίση.
 • Καµία παρέµβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, την αυτονοµία των συνδικάτων, την άσκηση του απεργιακού δικαιώµατος των εργαζοµένων και την απαγόρευση της εργοδοτικής ανταπεργίας. Προστασία των εργαζοµένων από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεµπόδισης, δίωξης και ποινικοποίησης των απεργιακών κινητοποιήσεων.

 

 • Μόνιµη και αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας – ρητή απαγόρευση πλειστηριασµού της. Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήµερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
 • ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα. Ελάφρυνση των µισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρµετρα βάση της φορολογικής επιδροµής. Αυστηρή και αποφασιστική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και των ανείσπρακτων οφειλών στο ∆ηµόσιο. Μείωση των τιµολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών και του ΦΠΑ στα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, πάταξη της αισχροκέρδειας.
 • Ελεγκτικοί Μηχανισµοί: Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της υπηρεσιακής ικανότητας των ελεγκτικών µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Άµεση θέσπιση συστήµατος ελάχιστης σύνθεσης προσωπικού για τις επιχειρήσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης και της ψευδώς δηλωµένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Αυστηρή τιµωρία εµπορίας ανθρώπων και εργασιακής εκµετάλλευσης και άµεση λήψη µέτρων πρόληψης των φαινοµένων αυτών.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΕΜΠΡΑΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΑΙΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

 

 

ΔΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Να σταµατήσει εδώ και τώρα η αντεργατική και φοροµπηχτική πολιτική, η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται και στον νέο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό κοινωνικής ισοπέδωσης και ανακύκλωσης της ύφεσης.
 • Άµεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών µνηµονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισµό των εργατικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων, στην εµπέδωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους και στη διαρκή οµηρία των συντάξεων και των κοινωνικών παροχών στις µνηµονιακές δεσµεύσεις. Κανένα άλλο µέτρο που θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
 • Άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και µετέπειτα καθορισµός του ύψους του µέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχοµένου και της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (µισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και άµεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιµότητα των συλλογικών συµβάσεων και τη µετενέργεια του συνόλου των όρων τους– Κατάργηση 6ης Π.Υ.Σ.
 • Κατάργηση των µνηµονιακών µέτρων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόµατα φτώχειας και εργαλείο πρόσθετης φορολόγησης. Κοινωνική ασφάλιση µε την ΕΓΓΥΗΣΗ του Κράτους στη χρηµατοδότηση, στη µακροχρόνια βιωσιµότητα και στην κοινωνική αποτελεσµατικότητα των Φορέων Κύριας ΚΑΙ Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Σεβασµό στους δηµοκρατικούς θεσµούς και διαδικασίες. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Κατάργηση όλης της µνηµονιακής νοµοθεσίας που διέλυσε το συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο. ∆ιασφάλιση του απεργιακού δικαιώµατος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεµπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζοµένων. Καµία πράξη άρσης της απόλυτης απαγόρευσης του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.
 • Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους µε ίσα δικαιώµατα. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Διεκδικούμε πολιτικές που θα δημιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόμαχους της εργασίας.
 • ΟΧΙ στα «υποκατώτατα» δικαιώµατα.
 • Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζοµένων, επέκταση των ΒΑΕ, συστηµατικοί έλεγχοι.
 • Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναβάθµιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωµένης και ανασφάλιστης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 • Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και στρατηγικής σηµασίας. Όχι στο ξεπούληµα που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.
 • Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιµών κι όχι µείωση των µισθών και των συντάξεων. Μόνιµη και αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας.
 • Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατοµικές και οµαδικές). Επείγοντα µέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής εργασίας. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων, όπως νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, ανάπηροι, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ.
 • Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας καλεί όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους να συμμετέχουν στην απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και στην συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11 π.μ μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

ΤΟΥ ΕΡΓATIKOY ΚΕΝΤΡΟΥ


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής