breaking news Νέο

Τελωνείο Κουλούρας : Μια...πονεμένη ιστορία!

Τελωνείο Κουλούρας : Μια...πονεμένη ιστορία!

Δεν συζητήθηκε τελικά χθες, προ ημερησίας διάταξης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, το θέμα του Τελωνείου στην Κουλούρα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος θέλει την κοινή συνισταμένη των περιφερειακών συμβούλων της Ημαθίας για το ζήτημα. Μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα συνεδρίαση του Σώματος στη Βέροια, με θέμα συζήτησης την «Αμάλθεια Α.Ε.», χωρίς να είναι το μοναδικό θέμα της ατζέντας. Καλεσμένοι θα είναι όλοι οι αρμόδιοι οι φορείς της Ημαθίας.

 

Εισαγωγή αντίστοιχου θέματος (11ο) έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των θεμάτων συζήτησης στο προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, δημοτικό συμβούλιο Βέροιας. Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βέροιας, Άρη Λαζαρίδη, ο οποίος είναι εισηγητής του θέματος, στο οποίο αλλάζει η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας για το θέμα της χρηματοδότησης των απαιτούμενων κονδυλίων για την αναστήλωση του σημερινού «ερειπίου», από τον «παραχωρησιούχο» στον κύριο του ακινήτου, δηλαδή στην «Αμάλθεια», την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας κατέχει η Π.Ε. Ημαθίας. Ο κ. Λαζαρίδης μας επιβεβαίωσε την εισήγησή του, η οποία τονίζει τα εξής, μεταξύ άλλων :

«Η διαδικασία παραχώρησης θα πρέπει να προχωρήσει, αφού διευκρινισθεί από την Α.Α.Δ.Ε., αφενός μεν η τελική οργανωτική δομή της τελωνειακής υπηρεσίας, που πρόκειται να στεγαστεί, αφετέρου δε οι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία αυτής εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν με δαπάνη του κυρίου του ακινήτου και όχι του «παραχωρησιούχου», όπως λανθασμένα αναφέρεται από την αρχή της αλληλογραφίας μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών...»

Το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας καλείται λοιπόν να... «επικαιροποιήσει-διορθώσει την με αριθ. 138/2017 απόφασή του, ως εξής :

 «Α) Συναινεί για την παραχώρηση κατά χρήση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών, τμήματος του συνόλου των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του τελωνείου Ημαθίας, ήτοι :

1. Ισογείου κτιρίου γραφείων έκτασης 755,62 τ.μ.

2. Τμήματος κτιρίου-αποθηκευτικού χώρου, έκτασης 890,00τ.μ.

3. Περιβάλλοντος χώρου-γηπέδου τουλάχιστον είκοσι (20) στρεμμάτων, με δυνατότητα επέκτασης, που θα καθοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του τελωνείου.

Β) Οι απαιτούμενες επισκευές κι η διαμόρφωση των παραχωρούμενων χώρων θα προσδιοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και σύμφωνα με την τελική οργανωτική δομή του τελωνείου Ημαθίας, που πρόκειται να στεγαστεί και με τη διαδικασία που ορίζεται από το νόμο.

Οι δαπάνες επισκευής και διαμόρφωσης των παραχωρούμενων υποδομών θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κύριο του ακινήτου, ο οποίος υποχρεούται να τις παραδώσει έτοιμες προς  χρήση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του τελωνείου Ημαθίας.

Μεταβολές στη διαμόρφωση των παραχωρούμενων χώρων μπορούν να γίνονται μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Δ. Βέροιας.

Γ) Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία το τελωνείο Ημαθίας εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών παραχώρησης.

Σε περίπτωση που η χρήση των παραπάνω παραχωρούμενων χώρων μεταβληθεί ή ο σκοπός της παραχώρησης δεν εκπληρωθεί εντός της παραπάνω ταχθείσης προθεσμίας, η παρούσα απόφαση ανακαλείται».

 

Ουσιαστικά λοιπόν το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας και κατ΄ επέκταση ο δήμος Βέροιας «διορθώνουν-επικαιροποιούν» την αντίστοιχη απόφαση του 2017, με την οποία είχαν συνυπογράψει ως «παραχωρησιούχοι» της εγκατάστασης του τελωνείου στην Κουλούρα, τονίζοντας ότι την ευθύνη της εγκατάστασής του, άρα και τα τεράστια έξοδα που τη βαρύνουν, αφού το κτίριο είναι ερείπιο, πρέπει να επωμιστεί η «Αμάλθεια Α.Ε.», της οποίας μετοχικά την πλειοψηφία κατέχει η Π.Ε. Ημαθίας.

Καλείται λοιπόν η Π.Ε. Ημαθίας και το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας να «πληρώσουν τη νύφη» του τελωνείου!

Προφανώς λοιπόν και η...πονεμένη ιστορία συνεχίζεται, με το κράτος να ζητά το χώρο ετοιμοπαράδοτο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα λειτουργεί παράλληλα και το τελωνείο της Σκύδρας!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2017, η τότε διοίκηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας είχε τονίσει, δια του προέδρου της, στο περιφερειακό συμβούλιο, ότι μέρος του κόστους των εξόδων θα καλυφθεί από τους τοπικούς επιχειρηματίες.

 

-Δήλωση της βουλευτή κ. Φρ. Καρασαρλίδου σχετικά με το Τελωνείο στην Κουλούρα

 

Ενημερώθηκα ότι χθες Δευτέρα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητούνταν το θέμα δημιουργίας του Τελωνείου στην Κουλούρα, ένα θέμα για το οποίο έχω ιδιαιτέρως ασχοληθεί και έχει την ιστορία του από το έτος 2014.

Μετά από πολλές συναντήσεις και συσκέψεις με όλους τους αρμόδιους φορείς (Δήμο Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Εμπορικό Επιμελητήριο και άλλους) καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια άλλη προοπτική όταν με την τροπολογία που καταθέσαμε στις 19 Απριλίου 2018 από κοινού με τους συναδέλφους βουλευτές Γεώργιο Ουρσουζίδη και Χρήστο Αντωνίου και η οποία

έγινε δεκτή (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α 84/15/5/2018, άρθρο 146), δίδεται η δυνατότητα παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της Περιφερειακής αγοράς Κουλούρας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α.Ε.»,  άνευ ανταλλάγματος στο δημόσιο, προκειμένου εκεί να γίνει το Τελωνείο. Η σκέψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και Επιμελητήριο Ημαθίας) ήταν η χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης του κτιρίου να γίνει από μετόχους και ιδιώτες.

Έκτοτε υπήρξε καθυστέρηση και ανακινήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τον Νοέμβριο του 2018. Κατόπιν ερωτήματος σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης, το οποίο απέστειλα στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών έλαβα Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου, που αναφερόταν στα τεχνικά ζητήματα και τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν από τους αρμόδιους φορείς, Δήμο Βέροιας και Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Αμέσως, ήτοι στις 28-11-2019 απέστειλα στον Δήμο Βέροιας την με αριθμό πρωτ: 33378/28-11-2018 επιστολή μου και στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας την με αριθμό πρωτ: 605972/2172/28-11-2018 επιστολή μου, συνοδευόμενες με το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου προς γνώση τους.

Η συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας πέρα από οποιαδήποτε "μικροπολιτική" προσέγγιση ήταν αγαστή, το ίδιο ελπίζω πως θα εξακολουθήσει να είναι και στο μέλλον. Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο, με αναπτυξιακές προοπτικές και χρειάζεται τη συνδρομή όλων μας, την σύμπραξη όλων μας προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Εύχομαι τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης (σ.σ. μετατέθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019)  να είναι εποικοδομητικά για την πορεία του έργου και βεβαίως θα είμαι πάντα

παρούσα και στην διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να συμβάλω στην γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωσή του.

 

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Ευφροσύνη( Φρόσω) Καρασαρλίδου


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής