breaking news Νέο

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ» - Γράφει ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκος Μαυροκεφαλίδης

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ» - Γράφει ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νίκος Μαυροκεφαλίδης

Μετά από δεκατρία περίπου χρόνια αδιάλειπτης θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας, σε τρεις συναπτές δημοτικές περιόδους (2007 έως 2019), και πάντα κάτω από θέσεις ευθύνης: του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχου, Πρόεδρου Κοινωφελών Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων, Κοινωφελών  Επιχειρήσεων του Δήμου μας, θεωρώ ότι με βάση τις εμπειρίες μου, έχω τη δυνατότητα δημόσια να εκφράσω άποψη, για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.  

 

Στο άρθρο 1 του ν.3463/2006 « ΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ» αναφέρεται:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το Ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄)».

Οι εκλογές, ως συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός του δημόσιου βίου, διασφαλίζουν,  αναμφισβήτητα, την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.

Στις τριπλές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, θα έχουμε και τις αυτοδιοικητικές.

Οι πολίτες θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, που είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση, για να αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

Πώς δίνεται όμως κάθε φορά υπόσταση και περιεχόμενο στη γενική διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3463/06 του Κώδικα Δήμων;

Οι ψηφοφόροι οφείλουν, πριν προσέλθουν στις κάλπες, να είναι  πληροφορημένοι επί των υποψηφίων,  των συνδυασμών και των προτάσεών τους. Nα αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα των προγραμμάτων τους και βέβαια να αναζητήσουν με ισχυρά κριτήρια εκείνα τα πρόσωπα, που μπορούν να υλοποιήσουν τις  υποσχέσεις τους.  

Ειδικότερα, και στην περίπτωση του Δήμου μας, τα σχετικά ερωτήματα, που τίθενται και χρήζουν απάντησης είναι: Ποια πρόσωπα ζητούν ψήφο εκλογής; Με ποιες προγραμματικές προτάσεις και με ποιο πολιτικό πλαίσιο; Ποια είναι τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα έναντι των ανθυποψηφίων τους; Ποιο είναι το κοινωνικό τους στίγμα ως πολιτών; Γιατί πρέπει να προτιμηθούν; Έχουν επίγνωση-συναίσθηση της ευθύνης, που διεκδικούν να αναλάβουν; Ποια επάρκεια γνώσεων διαθέτουν για να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διακυβέρνηση του Δήμου; Στο όνομα ποιων προσόντων τους διαγκωνίζονται για την εκλογή ή την επανεκλογή τους σε θέση Δημοτικού Συμβούλου;

Τα Δημοτικά Συμβούλια, ως πολιτικά σώματα περιφερειακής διακυβέρνησης, επιβάλλεται να υπηρετηθούν από άτομα με όραμα, γνώση και ικανότητες, αφοσιωμένους και ταγμένους στην αποστολή τους. Εργάτες  της δημιουργίας και της προκοπής του τόπου τους. Μακριά από καιροσκοπικές και αλλότριες προσωπικές  στοχεύσεις κάποιων, γιατί η τύχη του Δήμου και των πολιτών του δε χωρούν στη σκιά της φιλαυτίας  των μέτριων,  που το μόνο που μπορούν να μας επιφυλάσσουν είναι, αν όχι η οπισθοδρόμηση, η στασιμότητα.

Οι πολίτες  με τις επιλογές τους, οφείλουν να τους αναχαιτίσουν.

Υπάρχουν και οι ιδιοτελείς, οι ματαιόδοξοι και οι καιροσκόποι, ευτυχώς ελάχιστοι, που παρεισφρέουν, υπεισέρχονται, ως πολιτικοί ασπάλακες, στις διεργασίες των εκλογών προβάλλοντας εαυτούς ως μνηστήρες της διοίκησης με άμετρο πόθο κατάληψης θέσης στη εξουσία του τόπου. Όπλο τους η κάθε μορφής καταγγελία προς την εκάστοτε διοίκηση. Θεωρούν ότι αυτοί και μόνον αυτοί μπορούν να διοικήσουν, «να σώσουν το Δήμο». Κι αν βέβαια αντιστραφούν οι ρόλοι, φευ, θα είμαστε, ίσως, στο ίδιο έργο θεατές.

 

Λέγεται, και δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, ότι η κοινωνία αντικρίζεται, εκπροσωπείται και αντιπροσωπεύεται με ό,τι της αξίζει, μόνο που το «ό,τι της αξίζει», πολλές φορές, ως φράση νοηματοδοτείται αρνητικά, ακριβώς για να δηλώνει την ευθύνη μας έναντι…των επιλογών μας.

 

Δεν είναι κάστρο προς κατάληψη και λαφυραγώγηση η διοίκηση του Δήμου, κανενός Δήμου! Είναι η κοινωνία των ανθρώπων, που έχει ανάγκη να εκπροσωπηθεί από τους ικανότερους: της δημιουργίας, της προόδου και της προκοπής σε μια άλλη διάσταση συμπεριφοράς και πράξης, μακριά από εμπάθειες, απολυτότητες, μεγάλα και απατηλά λόγια, σε βάρος πολλές φορές προφανών και αυτονόητων  παραδοχών και κοινών τόπων.

 

Από την επόμενη δημοτική περίοδο, μακάρι οι συνεδριάσεις, να διεξάγονται σε πλαίσια πολιτικού πολιτισμού μακριά και πέρα από  συμπεριφορές, που παραπέμπουν, κάποιες φορές, σε κερκίδα οπαδών. Όχι στον υπερακοντισμό επιχειρημάτων, που δεν έχουν στόχο τη λύση των προβλημάτων αλλά την εξουδετέρωση, την αποδόμηση και την αποκαθήλωση της εκάστοτε διοίκησης. Μακριά από το πνεύμα και το γράμμα  των θεσμικών ρόλων,  που κάθε φορά  δια των εκλογών ορίζουν οι δημότες. Πέρα από τα όντως ουσιαστικά διακυβεύματα επί των οποίων, κάθε φορά, καλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητήσει, να αναλύσει  και να αποφασίσει.

Μια τέτοια αντίληψη και συμπεριφορά μοιάζει περισσότερο ως συστηματικός αρνητισμός και καιροσκοπισμός, για αλλότριους λόγους, παρά υπεύθυνη  λειτουργία.

 

Στα προγράμματα και στις διακηρύξεις, περιεχόμενο θα δώσουν τα ικανά  πρόσωπα. Ποιους θα επιλέξουμε να μας  εκπροσωπήσουν; Τα κριτήρια θα είναι  αξιοκρατικά ή  πολλαπλών προσωπικών σχέσεων και απατηλών υποσχέσεων;

Βέβαια το ποιον ο καθένας θεωρεί καταλληλότερο είναι ένα κεντρικό θέμα: Καλύτερος, ασχέτως προσόντων, είναι ο συγγενής; o κουμπάρος; ο φίλος; ο γνωστός; ο κατ’ επάγγελμα διαμαρτυρόμενος και καταγγέλλων;  Αυτός, που τάζει και υπόσχεται με ευκολία σε κάθε πολίτη αυτό που επιθυμεί να ακούσει;…

Οι εκλεγμένοι θα πρέπει να προέρχονται από το σώμα  των ικανών και των ακέραιων.  Ας αναζητηθούν από όλους τους χώρους του κοινωνικού φάσματος. Αυτούς επιβάλλεται να εμπιστευτούμε, γιατί το διακύβευμα για όλους μας είναι το ίδιο: η λύση των προβλημάτων και η βελτίωση της καθημερινότητάς μας με μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις στα κοινωνικά ζητούμενα, με μικρά και μεγαλύτερα έργα, που βελτιώνουν και προάγουν το επίπεδο και την ποιότητα της  ζωής μας.

 

 Δε χρειαζόμαστε θαυματοποιούς!

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα,  σε σχέση με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, συρρικνωμένος (-40%).

Τα οικονομικά-χρηματοδοτικά του εργαλεία  πολύ λιγότερα (-60%)  σε σχέση με το  παρελθόν. Δυσμενές το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας.

Θα εξακολουθούμε να ζούμε με περιορισμούς, που επέφερε η οικονομική κρίση. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες και λειτουργίες θα κινούνται μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων,  που μας επιβλήθηκαν από τους εταίρους δανειστές μας. Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν επιλογές, που μπορούν να βελτιώσουν παραμέτρους της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας γενικότερα.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι στα δύσκολα δοκιμάζονται οι ικανοί και τούτη η άποψη έχει την αλήθειά της. Η ειλικρίνεια  και ο ρεαλισμός, κυρίως, πρέπει να χαρακτηρίζει  τις  προεκλογικές διακηρύξεις, μακριά από ωραιολογίες, υπερβολές, εύκολες και αδιέξοδες υποσχέσεις. Οι υποψήφιοι οφείλουν να πολιτευτούν με ήθος  μέσα στο πλαίσιο της ατομικής και κοινωνικής τους ευθύνης. Ας μη τους διαφεύγει πως η χώρα μας πλήρωσε και θα πληρώνει, για καιρό, ακριβά τις παθογένειες της ασκούμενης  πολιτικής σε όλα της τα επίπεδα! 

 

Υπάρχουν αναμφισβήτητα εκλεκτοί και ικανοί σε όλες τις ομάδες–παρατάξεις-συνδυασμούς, που διεκδικούν συνειδητά να αναλάβουν την ουσιαστική ευθύνη της διοίκησης του Δήμου μας. Κατά τεκμήριο, αυτοί δε θορυβούν γύρω από το όνομά τους, δεν αυτοπροβάλλονται, δεν κομπορρημονούν και δεν κορδώνονται…ως μοναδικοί και ξεχωριστοί μνηστήρες της αυτοδιοίκησης, στα στέκια της πόλης και του χωριού τους.

 

Ας αναζητήσουμε λοιπόν  τους ικανότερους, για να έχουμε μετά τις εκλογές την πιο ενδιαφέρουσα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και τον ικανότερο Δήμαρχο στο τιμόνι του Δήμου!

Οι έντιμοι, δημιουργικοί και αποτελεσματικοί θα ήταν η δύναμη, που επιπρόσθετα, θα έδινε προοπτική στην αναγέννηση του πολιτικού συστήματος, αρχής γενομένης από τους ΟΤΑ. Και τούτο, γιατί είναι τα εγγύτερα προς τους πολίτες πολιτικά σώματα και θα μπορούσαν άρδην να αλλάξουν, επί της ουσίας την εικόνα: της εφαρμοζόμενης  πολιτικής και των πολιτικών.

Αναντίρρητα, τελικά ο καθένας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του αντιπροσώπου του. Μακάρι η κοινωνική νοημοσύνη των ψηφοφόρων  να αποτελέσει τη δύναμη της ορθής κρίσης και επιλογής και με κριτήρια αξιοκρατικά να εκλέξουμε και να αναθέσουμε στους καλύτερους ανάμεσα στους καλούς, την υψηλή κοινωνική αποστολή.

 

Η τοπική αυτοδιοικητική ιστορία, θα κατατάξει κάθε αιρετό με δίκαιο τρόπο, όχι κατά τις υποσχέσεις του αλλά κατά τις πράξεις και την προσφορά του!

 

Καλή επιτυχία στους καλούς και ικανούς, της δημιουργίας και της προκοπής!


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής