breaking news Νέο

Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023) : «Άξονας 5ος: Οικονομία φιλική προς το περιβάλλον»

Το Πρόγραμμα του Κώστα Βοργιαζίδη για την επόμενη τετραετία (2019-2023) : «Άξονας 5ος: Οικονομία φιλική προς το περιβάλλον»

Ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματός μας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου Βέροιας, ακολουθώντας τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι διαθέσιμοι πόροι, εξοικονομώντας χρήματα και φυσικούς πόρους προς όφελος του Δήμου, των δημοτών και του περιβάλλοντος.

Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά και επενδύουμε στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αυτονομίας, θέτοντας τις βάσεις για μια πόλη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον.

Τι πετύχαμε:

 • Προχωρήσαμε στην υπογραφή και ένταξη του Δήμου Βέροιας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Εκπονήσαμε, υποβάλαμε και εγκρίναμε ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), συνολικού ύψους 4.204.000€, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιοκλιματικές παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Συντάξαμε και εφαρμόζουμε το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
 • Προωθήσαμε την ανακύκλωση και τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.
 • Εντάξαμε έργα ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών μονάδων.
 • Μειώσαμε κατά 23% τη συνολική κατανάλωση ρεύματος στο δίκτυο του Δήμου Βέροιας το διάστημα 2015-2018, μέσω της χρήσης λαμπτήρων LED στο δίκτυο δημόσιου φωτισμού και σε δημοτικά κτήρια. 
 • Συμβάλλαμε στην απόφαση επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ στο Δήμο Βέροιας ώστε ένα πάγιο αίτημα ετών να γίνει σύντομα πραγματικότητα.
 • Εντάξαμε το δήμο στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Mayors Adapt”, που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην προσπάθεια εφαρμογής μέτρων που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

 

Και προχωράμε:

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Επενδύουμε με σχέδιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της υλοποίησης σημαντικών έργων που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονομία του Δήμου Βέροιας όπως:

 

 • Δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την παραγωγή ενέργειας από πόσιμο νερό
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύς 500KW
 • Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημοτικά κτήρια και ακίνητα

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

 • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας
 • Υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου δημοτικού σχολείου, του 16ου δημοτικού σχολείου και του σχολικού συγκροτήματος των  6ου & 13ου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου Βέροιας και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων σε άλλες σχολικές μονάδες
 • Ολοκλήρωση έργων ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων όπως του ΔΑΚ Βικέλας στο Μακροχώρι και του Φιλίππειου Γυμναστηρίου στη Βέροια
 • Διεκδίκηση χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων
 • Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού φωτισμού και των δημοτικών κτηρίων με λαμπτήρες τύπου LED σε συνέχεια του προγράμματος που εφαρμόζεται σήμερα ύστερα από φωτοτεχνική μελέτη που εκπονήσαμε
 • Προσθήκη επιπλέον ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στο δημοτικό στόλο οχημάτων για τις εντός πόλης μετακινήσεις

 

Αποτελεσματική διαχείριση απόβλητων – ανακύκλωση

 • Βελτιστοποίηση του Δικτύου Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Συσκευασίας (μπλε κάδος),  για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή και στην ανάπτυξη δικτύου τεσσάρων (4) ρευμάτων ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο)

 

 • Δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης λοιπών ρευμάτων που προβλέπει:
 • Δημιουργία δικτύου με  την τοποθέτηση skip containers με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος, των ογκωδών αντικειμένων και των μπαζών
 • Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων, με την τοποθέτηση  καφέ κάδων συλλογής τους σε όλες τις γειτονιές της Βέροιας
 • Ανάπτυξη του δικτύου οικιακής κομποστοποίησης  με τη διανομή κομποστοποιητών ώστε όλοι να παράγουν το δικό τους εδαφοβελτιωτικό
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των συμπολιτών μας για όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης με τα οποία έχει συνεργασία ο Δήμος, ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου
 • Ενημέρωση ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας με το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

 

 • Έξυπνη Διαχείριση των Προϊόντων Κλαδέματος που περιλαμβάνει:
 • Εξορθολογισμό  της διαχείρισης των δημοτικών κλαδεμάτων, για τη χρήση τους ως βιομάζα στην παραγωγή ενέργειας
 • Συνεργασία με φορείς για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού, με τη διαδικασία της κομποστοποίησης, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για τους δημότες

 

 • Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης που προβλέπει:
 • Δημιουργία ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κέντρου επαναχρησιμοποίησης στην πόλη της Βέροιας
 • Επαναχρησιμοποίηση των ειδών καθημερινής χρήσης που συλλέγονται στις τοπικές κοινότητες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους

 

 • Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος.

 

Περιβάλλον - Πράσινο

 • Διεκδίκηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων και ανάκτηση χώρων πρασίνου
 • Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης των δυο περιοχών Natura 2000 του Δήμου Βέροιας
 • Ανάδειξη των μονοπατιών και πεζόδρομων στο Άλσος Παπάγου σε συνδυασμό με τη φυσική αναζωογόνηση που συντελείται με τις ετήσιες παρεμβάσεις του Δήμου για τη διαχείριση του Άλσους
 • Βιοκλιματική αναβάθμιση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων όπως πλατειών, πάρκων και παιδικών χαρών
 • Πραγματοποίηση συχνών δενδροφυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής μας και να αναβαθμιστεί ποιοτικά και αισθητικά ο Δήμος μας

 

Νερά

 • Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Βέροιας
 • Επέκταση ολοκλήρωσης συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών πόλης Βέροιας και Δημοτικών Ενοτήτων
 • Ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας

 

#συνεχίζουμε_μαζί_μπροστά


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής