breaking news Νέο

Θετική εισήγηση προς το Δ.Σ.Βέροιας επί της Μ.Π.Ε. για Λατομείο Μαρμάρου στη θέση «Στενά Τριποτάμου»

Θετική εισήγηση προς το Δ.Σ.Βέροιας επί της Μ.Π.Ε. για Λατομείο Μαρμάρου  στη θέση «Στενά Τριποτάμου»

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρου, έκτασης 99.897,73 τ.μ. στη θέση «Στενά Τριποτάμου» της περιοχής Ξηρολιβάδου, ΤΚ Κουμαριάς Δήμου Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Φορέας Εκμετάλλευσης: «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε. (υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η – εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 03), ήταν το μοναδικό θέμα, το οποίο απασχόλησε τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Θόδωρος Τέτος, Θανάσης Σιακαβάρας, Στέργιος Διαμάντης, Γιώργος Γουλτίδης και προεδρεύοντος του Θεόφιλου Κορωνά), στη χθεσινή τακτική συνεδρίασή της (στις 13:30), τα οποία και αποφάνθηκαν θετικά επί του θέματος.

Η δραστηριότητα αφορά στην εκμετάλλευση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση «Στενά Τριποτάμου» του Αγροκτήματος Ξηρολιβάδου του Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 99.897,73 τ.μ.

Η έκταση είναι του Ελληνικού Δημοσίου και βρίσκεται εντός του Αγροκτήματος Ξηρολιβάδου. Το έργο χωροθετείται εντός δημόσιας δασικής έκτασης. Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή Νatura και σε καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Στην άμεση περιοχή του 1 χλμ. από το έργο δεν υπάρχουν όρια οικισμών, κατοικημένοι χώροι, εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, θεσμοθετημένες χρήσεις γης, περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, στρατιωτικές μονάδες, εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας.

Ως μέθοδος εκμετάλλευσης θα εφαρμοστεί η μέθοδος των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων εξαιτίας των κοιτασματολογικών συνθηκών του πετρώματος επί της μορφολογίας του εδάφους.

Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε η όλη μεθοδολογία των έργων αποκατάστασης να βρίσκεται σε αρμονία με τα δεδομένα βλάστησης της ευρύτερης περιοχής.

Ο λατομικός χώρος χωρίζεται σε δύο τμήματα Α (ΝΑ τμήμα του λατομείου) και Β (ΒΔ τμήμα του λατομείου) από τον υφιστάμενο δασικό χωματόδρομο (με τον οποίο θα γίνει και η πρόσβαση στο λατομείο). Τα δύο αυτά τμήματα θα έχουν το δικό τους χώρο απόθεσης στείρων υλικών, ενώ ο χώρος στο τμήμα Α θα εξυπηρετήσει αρχικά και τα στείρα υλικά του τμήματος Β κατά τα αρχικά στάδια εκμετάλλευσής του. Η ανάπτυξη του μετώπου εξόρυξης θα είναι παράλληλη προς την παράταξη του κοιτάσματος.

Η εκμετάλλευση θα ξεκινήσει από τα υψηλότερα σημεία του τμήματος Α προς τα χαμηλότερα, προσαρμοσμένη πάντα στο ανάγλυφο της περιοχής. Θα δημιουργηθούν 5 βαθμίδες ύψους 6-8 μ., στα υψόμετρα 717 μ., 709 μ., 701 μ., 693 μ., έως και 685 μ. Μετά την πρώτη δεκαετία θα αναπτυχθούν πλήρως και στο τμήμα Β 1ο βαθμίδες ύψους 6-8 μ. στα υψόμετρα 749 μ., 741 μ., 733 μ., 725 μ., 717 μ., 709 μ., 701 μ, 693 μ., 685 μ. έως και 6,77 μ., οι οποίες στο σύνολό τους καλύπτουν μία έκταση περί τα 65 στρέμματα. Από αυτές τις βαθμίδες θα γίνεται η παραγωγή των ογκομαρμάρων για τα επόμενα χρόνια που θα διαρκέσει η εκμετάλλευση του λατομείου.

Όσον αφορά στην τελική μορφή του λατομείου μετά την εξόφληση του κοιτάσματος, αυτή θα είναι ανοιχτή βαθμιδωτή όσον αφορά στις οκτώ ανώτερες βαθμίδες και κλειστή βαθμιδωτή στις δύο κατώτερες με τα δάπεδα των βαθμίδων στα υψόμετρα που προαναφέρθηκαν, ενώ το πλάτος της κάθε βαθμίδας μετά την εξόφληση θα είναι 4 μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΜΛΕ.

 

Εξόρυξη μαρμάρου

Σ' ό,τι έχει να κάνει με την εξόρυξη του μαρμάρου, αυτή θα γίνεται με τη χρήση αδαμαντοφόρων μηχανών κοπής. Τα απολήψιμα αποθέματα μαρμάρου υπολογίζεται ότι ανέρχονται περίπου σε 200.000 κ.μ. λαμβάνοντας υπ' όψιν τα γεωλογικά, κοιτασματολογικά, κλιματολογικά στοιχεία και τον προβλεπόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό του λατομείου, η παραγωγή προγραμματίζεται στα 2.500 – 3.000 κ.μ. το χρόνο και με αυτά τα δεδομένα η διάρκεια εκμετάλλευσης του λατομείου προβλέπεται τουλάχιστον 30 χρόνια.

Τα στείρα υλικά της εκμετάλλευσης θα αποτίθενται σε χώρο βορειοανατολικά εντός του λατομικού χώρου επιφάνειας 5 στρεμμάτων σε πρώτο στάδιο και 18 στρεμμάτων σε τελικό. Η απόθεση των υλικών αυτών θα γίνεται με τη δημιουργία τριών βαθμίδων ύψους 10-12 μ. και πλάτους 6 μ., στις οποίες προβλέπεται σταδιακά η πλήρης αποκατάσταση με φύτευση σπάρτου και άρκευθου. Ο χώρος αυτός έχει χαρακτηριστεί ως χώρος δέκτης στείρων.

Οι ανάγκες του λατομείου σε νερό αφορούν κυρίως στη λειτουργία των συρματοκοπών, της μονάδας κατεργασίας, αλλά και για τις ανάγκες πυρασφάλειας, το πότισμα των δενδρυλλίων κλπ. Η απαιτούμενη ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιείται, υπολογίζεται σε 30 κ.μ. την ημέρα και θα προέρχεται από μεταφορά σε συνεννόηση με τον κοντινότερο οικισμό.

Για την αποθήκευσή του θα τοποθετηθεί στο λατομικό χώρο 1 μεταλλική δεξαμενή συνολικού όγκου 40 κ.μ., ενώ για λόγους οικονομίας θα δημιουργηθούν στα δάπεδα των βαθμίδων όπου εργάζονται συρματοκοπές, πρόχειροι χωμάτινοι χώροι αποθήκευσης νερού, απ' όπου αυτό ανακυκλώνεται με την χρησιμοποίηση αντλιών.

Οι απαιτήσεις για ενέργεια αφορούν στην κατανάλωση κοινού πετρελαίου κίνησης Diesel για τη λειτουργία της γεννήτριας και του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού θα είναι της τάξης των 2.420 ΗΡ.

Ο συνολικός όγκος των στείρων υλικών ανέρχεται περί των 2.250.000 τ.μ., ενώ στο λατομείο θα απασχολούνται συνολικά 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Τέλος, να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια συζήτησης του εν λόγω θέματος παρίστατο και ο νομικός εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης, ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε. (7ο χλμ. Έδεσσας – Αριδαίας, Σωτήρας Έδεσσας) κ. Λάζαρος Κουμπουλίδης, ο οποίος, παρεμβαίνοντας, επεσήμανε πως «η εταιρία αυτή είναι μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Στο ένα λατομείο, που βρίσκεται στο Σκρα Κιλκίς, γίνεται εξόρυξη πορόλιθου και στο άλλο, που βρίσκεται στο Νησί Έδεσσας, γίνεται εξόρυξη μαύρου μαρμάρου, ένα κομμάτι το οποίο έχει τοποθετηθεί στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης».

Παύλος Χρ. Τουτουντζίδης

 

 


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής