breaking news Νέο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο.1 Αθηνών - Θεσ/νικης, πλησίον οικισμού Νησέλι του Δ. Αλεξάνδρειας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο.1 Αθηνών - Θεσ/νικης, πλησίον οικισμού Νησέλι του Δ. Αλεξάνδρειας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το υπ΄αριθμ. Φ4.9.1/35/522473(1972) από 26-08-2019 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
3. Η από 18-09-2019 Αίτηση της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.,
4. Η από 18-09-2019 Υπεύθυνη Δήλωση της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.,
5. Η από 26-08-2019 Τεχνική Έκθεση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., με την εγκεκριμένη μελέτη,
6. Την υπ΄αριθμ. 4847/19/1991375 από 23-09-2019 Αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης και


Β΄ Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής για την εγκατάσταση- ένωση οπτικών ινών, από χ/θ 56+150 έως χ/θ 56+250 της Π.Ε.Ο. 1 Αθηνών- Θεσ/νίκης,


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Τον αποκλεισμό του κλάδου κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Δ.Δ. Κυψέλης προς Δ.Δ. Νησελίου ως κάτωθι:
 Από χ/θ 56+150 έως την χ/θ 56+200 την Δευτέρα, 30-09-2019,
 Από χ/θ 56+200 έως την χ/θ 56+250 την Τρίτη, 01-10-2019, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από τον κλάδο κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Δ.Δ. Νησελίου προς Δ.Δ.Κυψέλης.
Άρθρο 2ο
α) Οι εν θέματι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια έκαστης ημέρας, από την ανατολή του ηλίου έως και την δύση του ηλίου, πλην των ημερών που επικρατούν
επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, χιονόπτωση, κ.τ.λ.), ενώ μετά το πέρας των εργασιών, θα αποδοθεί κανονικά στην κυκλοφορία το αποκλειόμενο τμήμα της προαναφερόμενης οδού, απολύτως καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων.
β) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με την ανωτέρω με α/α 5 εγκεκριμένη μελέτη, (εργοτάξιο μικρής διάρκειας
σε υπεραστικές οδούς, με εναλλάξ κυκλοφορία), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Ημαθίας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων. Τα δε μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οδού και του εκπονούντος έργου.
γ) Πέραν της ανωτέρω εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης, θα συνδράμουν στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας δύο (2) σηματωροί, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών και θα λειτουργούν βοηθητικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

δ) Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί, πριν την έναρξη των εργασιών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών και σε
κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
ε) Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
(1) Να αποφευχθεί η δημιουργία ζημιών σε όμορες ιδιοκτησίες ή σε άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
(2) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
(3) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς,
καθώς και κάθε πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από παρακείμενες οδούς.
(4) Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με Αναπηρία.
(5) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).
(6) Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.


Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.


Άρθρο 4ο
Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων
3 σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρονικό ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής