breaking news Νέο

Με 33 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Με 33 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα 33 θέματα της ημερήσιας διάταξης :  

 

 

θέμα

1

Λήψη απόφασης ή μη για την κατασκευή μνημείου υπέρ των πεσόντων στον πόλεμο του 1940, εντός του πάρκου «ΚΙΟΣΚΙ», σε μέρος που θα οριστεί από διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούμενη από αιρετούς συμβούλους, ένας από κάθε παράταξη και ορισμός αυτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

2

Καθιέρωση 10ης Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Απελευθέρωσης της Νάουσας από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

3

Ανάδειξη του Στεργίου Φετλή ως 1ου Αιρετού Δημάρχου Νάουσας μετά την απομάκρυνση των Γερμανικών Στρατευμάτων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

4

Εκ νέου ορισμός μελών Δ.Σ ΔΕΥΑΝ λόγω παραίτησης.

Εισηγητής:  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

θέμα

5

Υποβολή αιτήματος έγκρισης συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

Εισηγητής:  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

 

 

θέμα

6

Άνοιγμα ή όχι τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στον νέο λογαριασμό σύμφωνα με το ΦΕΚ 2680 Β΄1-7-2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

θέμα

7

"Αποδοχή ένταξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΠΑΝΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010969847) ".

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

8

"Αποδοχή τελικής ένταξης της πράξης  «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»  (κωδικός  ΟΠΣ  5037918) ".

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

9

Έγκριση ή μη υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου StoRES.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

10

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΗΠ Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

11

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στην Αστική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων Και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

12

Αδελφοποίηση του Δήμου ΗΠ Νάουσας με το Κτήμα Συγγρού κληροδοτήματος Ιφιγένειας Συγγρού ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

13

Ορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων για το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τη Γενική Γραμματέα.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

θέμα

14

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο ΗΠ Νάουσας ως συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, (άρθρο 77 του Ν. 3852/10).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

θέμα

15

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου ΗΠ Νάουσας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας (ορισμός 3 μελών + 1 Δήμαρχος = 4 μέλη συνολικά για το Δήμο Νάουσας).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

θέμα

16

Αποδοχή η μη ενός (1) υπηρεσιακού μηχανήματος έργου (σαρώθρου) του περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-133233 Άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

 

θέμα

17

Αποδοχή ή μη της παράτασης δωρεάν παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Θεσσαλονίκης προς τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ενός (1) έτους (έως 29-09-2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

 

 

 

θέμα

18

Ανάκληση της υπ' αρ. 303/23-09-2019   Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί ''Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ»'' και λήψη εκ νέου Απόφασης περί ''Έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου''.

(Α.Μ. : 31/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.61.7326.001)

Σχετ.:   Η υπ' αρ. 303/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

 

 

θέμα

19

Έγκριση ή μη, 3ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 16398/26-09-2019 εμπρόθεσμο αίτημα 3ης παρατάσεως του αναδόχου'' ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.'' με επισυναπτόμενο Σχέδιο του 4ου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής, σύμφωνο με την αιτούμενη παράταση           

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

θέμα

20

Συγκρότηση  επιτροπής  Προσωρινής  παραλαβής   Έργου, βάσει του Ν. 4412/2016

ΈΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ'' με Α.Μ.42/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

θέμα

21

Ανάκληση ή μη  μέρους της με αριθμό 120/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

θέμα

22

Έγκριση ή μη πρόσληψης  προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγήτρια: Συντονίστρια της Ομάδας Έργου για το Κέντρο Κοινότητας.

 

 

θέμα

23

 Έγκριση ή μη 1η Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001963.

Εισηγήτρια: Συντονίστρια της Ομάδας Έργου για το Κέντρο Κοινότητας.

 

 

 

θέμα

24

Έγκριση διενέργειας της επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου με την διαδικασία του Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο της σύμβασης της προμήθειας ενός ημιφορτηγού 4*2 και ενός κλειστού τύπου VAN για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

θέμα

25

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

θέμα

26

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

θέμα

27

Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

 

θέμα

28

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

θέμα

29

Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωής αξίας των ζώων για το 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

 

θέμα

30

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή Παρακολούθησης εργασιών εκσκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

θέμα

31

Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας του Πολυχώρου «Χρήστος Λαναράς» (αίθουσα ΕΡΙΑ)για χρήση από τον Σύλλογο «Φίλοι Ιστορικού Αρχείου Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 

θέμα

32

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως μέλος στο δίκτυο πόλεων «Οι πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

θέμα

33

Εξουσιοδότηση  Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ, για τα  Έργα αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τμήματα των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βας. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της Δ.Ε. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                             

                                                                                              ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής