breaking news Νέο

Προκήρυξη της Α’ Φάσης Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ημαθίας σχολικού έτους 2019-2020

Προκήρυξη της Α’ Φάσης Κλασικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ημαθίας σχολικού έτους 2019-2020

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 35 του Π.Δ. 18/Φ.Ε.Κ.31/τ.Α΄/23-02-2018 με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τα άρθρα 5 και 15 του νόμου 4547/Φ.Ε.Κ.102/τ.Α΄/12-06-2018 με θέμα «Αναδιοργάνωση των

δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις,

3. Την με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με

θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16),

 και ισχύει,

5. Την με αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη

συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις,

7. Την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 17326/Β1/06-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΥ746ΜΤΛΗ-Χ21) με θέμα

«Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ 2420908001 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Προϋπολογισμού έτους 2020».

8. Τις υπ’ αριθ. 2575/10-02-2020 (ΑΔΑ Ω0ΗΑ46ΜΤΛΗ-ΔΡ9), 2576/10-02-2020 (ΑΔΑ 6ΖΞ946ΜΤΛΗ-ΦΤΛ) και 2578/10-02-2020 (ΑΔΑ ΩΞΔΧ46ΜΤΛΗ-ΟΡ6) Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,

9. Την με αρ. πρωτ. 7725/Δ5/20-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥ146ΜΤΛΗ-Τ5Β) με θέμα «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων-Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ» σχ. έτους 2019-2020 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Την με αριθμ. Πρωτ. 26561/06-11-2019 (ΑΔΑ 63Ε14653ΠΣ-Φ1Σ) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας   με θέμα «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ)  Δ.Δ.Ε. Ημαθίας σχολικού έτους 2019-2020»

11. Την αριθμ. Πρωτ.11947/Δ5/28-01-2020 Υ.Α. «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2019-2020» του Υ.ΠΑΙ.Θ.

12.Το με αριθμ. πρωτ. 12952/Δ5/29-01-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.με θέμα «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2019-2020» και τον συνημμένο σε αυτό πίνακα των ταμπλό Β’ και Γ’ Φάσης.

13.Τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολικών μονάδων ευθύνης της Δ.Δ.Ε. Ημαθίας

14. Το αριθμ. 1 Πρακτικό/04-2-2020 της Συνεδρίασης της   Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών

Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Ημαθίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Προκηρύσσουμε τους αγώνες της Α΄ φάσης Κλασικού Αθλητισμού Γενικών Λυκείων & ΕΠΑΛ  Ημαθίας σχολικού έτους 2019-20.

 

1.  Τόπος τέλεσης : Δ.Α.Κ. Nάουσας.

2.  Ημερομηνία τέλεσης  : Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΛ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ:

ΑΛΜΑΤΑ: Μήκος - Τριπλούν - Ύψος.

ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία - Δισκοβολία – Ακοντισμός.

ΔΡΟΜΟΙ: 100 μ. - 200 μ. - 400 μ. - 800 μ. - 1500 μ. - 3000 μ. - 100 μ. Εμπ. - 400 μ. Εμπ.- 5000μ. βάδην.

ΑΓΟΡΙΑ:

ΑΛΜΑΤΑ: Επί κοντώ - Μήκος - Τριπλούν - Ύψος.

ΡΙΨΕΙΣ: Σφαιροβολία - Δισκοβολία - Ακοντισμός.

ΔΡΟΜΟΙ: 100 μ. - 200 μ. - 400 μ. - 800 μ. - 1500 μ. - 3000 μ. - 110 μ. Εμπόδια - 400 μ. Εμπόδια - 2000 μ. με Φυσικά Εμπόδια- 10000μ. βάδην.

   Στην Α΄ φάση των Πανελλήνιων αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Λυκείων σχ. έτους 2019-2020, οι μαθητές/τριες των Συνθέτων αγωνισμάτων (Δέκαθλο & Έπταθλο) πού επιθυμούν να συμμετάσχουν και να αγωνιστούν στη Β΄ φάση, θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά στην οικεία Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα όρια του πίνακα 5.

Οι  μαθητές-τριες  των  σύνθετων αγωνισμάτων πρέπει να δηλωθούν στην ίδια κατάσταση συμμετοχής του Σχολείου που θα  αποσταλεί στο mail@dide.ima.sch.gr ή στο fax 2331078912.

Το αγώνισμα του άλματος επί κοντώ ,σε περίπτωση που υπάρξουν συμμετοχές, θα διεξαχθεί στα Γιαννιτσά σε ημερομηνία και με αγωνόδικο επιτροπή που θα ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ημαθίας αμέσως μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης των καταστάσεων συμμετοχής των σχολικών μονάδων.

 

4.  Δικαίωμα συμμετοχής :

A. Οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.),

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.

B. Το έτος 2020 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2002, 2003 και 2004 καθώς και

όσοι γεννήθηκαν το 2005 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου.

Γ. Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις.

Δ. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μαθητής ή μαθήτρια μόνο σε ένα αγώνισμα.

Ε. Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο ( 2 ) μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα 5 της παραγράφου 7.8.1.1. της με αρ. πρωτ.  190677/Δ5/10-11-2016 ( ΦΕΚ 3754/Τβ’/21-11-2016 ) Υπουργικής απόφασης και την διόρθωση αυτής με την υπ΄ αριθμ 220861/Δ5/23-12-2016 Υπουργική απόφαση ( ΦΕΚ/Β/4561/30-12-2016). του Υπ.Π.Ε.Θ .

ΣΤ. Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μαθήτρια κατά αγώνισμα εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων ή τους αγώνες Εφήβων - Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες νομού όπου προβλέπονται.

Ζ. Στην περίπτωση που για το ίδιο αγώνισμα υπάρχουν από ένα σχολείο περισσότερες συμμετοχές από τις προβλεπόμενες, η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει το δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι δύο (2) επιπλέον συμμετοχές μετά από έγγραφη αίτηση του σχολείου στην οποία θα αναφέρονται οι επιδόσεις όλων των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο αγώνισμα αυτό.

Η. Μαθητής-τρια που έχει μετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικό αγώνισμα με την ομάδα του σχολείου μετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε έγινε η μετεγγραφή.

Θ. Σε περίπτωση που μαθητής-τρια έχει μετεγγραφεί σε σχολείο άλλης Διεύθυνσης και είχε προκριθεί για την Γ΄ Φάση ατομικού αγωνίσματος, τότε μετέχει με την ομάδα του νομού όπου ανήκει το σχολείο που έχει μετεγγραφεί.

 

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Να βρίσκονται στη Δ.Δ.Ε. Ημαθίας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 προκειμένου να καταρτιστούν τα πινάκια . Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

  

6.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών σε σχολικούς αγώνες στίβου είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (η οποία έχει ενσωματωθεί και έχει ενεργοποιηθεί στα ΓΕΛ & ΕΠΑΛ του myschool. Για να εκτυπωθεί το συγκεκριμένο έντυπο ακολουθούμε την εξής διαδρομή: Αναφορές μαθητών,-Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι-Σχολική Αθλητική Ταυτότητα Λυκείου και στη συνέχεια επιλέγουμε τους μαθητές που μας αφορούν. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση). Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται  και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται  η συμμετοχή  σε αγώνες.  Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.  Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή.
 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ συμμετοχής του σχολείου για τα ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2) .
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ δήλωση γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9): Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής  του σχολείου.

              Οι  μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

7. ΑΓΩΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

 • Αλυτάρχης :  Μπόλας Αντώνης
 • Γραμματεία: Κυπαρισσοπούλου Ζωή, Καμπουρίδης Χαρίλαος, Βύζα Ευγενία
 • Έφορος Δρόμου: Καραγιάννης Ιωάννης
 • ΄Εφορος Τάξης:  Μπέκας Απόστολος
 • Αφέτης : Γερακιώτης Θωμάς.
 • Εφορος Ρίψεων (σφαίρα-σφύρα-δίσκο): Πασχούλας Κωνσταντίνος
 • Κριτές (σφαίρα-σφύρα-δίσκο): Ριζούδης Παύλος, Παναγιωτίδης Δημήτρης.
 • Εφορος Ρίψεων (ακόντιο):  Κώστας Μπράντης 
 • Κριτές ακοντίου:  Μαγαλιός Θωμάς, Λογδανίδης Κώστας.
 • Εφορος Αλμάτων (μήκος-τριπλούν): Παγκαλίδου Ίνα, Μυλωνάς Ζαχαρίας
 • Κριτές Αλμάτων (μήκος-τριπλούν): Μαυρίδου Θεοδώρα, Πίπιλας Γιώργος.
 • Εφορος Αλμάτων (ύψος): Στεφανή Ιωάννα
 • Κριτές  (ύψος):  Βαταντζή Μαρία.
 • Εφορος Χρονομετρών: Κελεπούρης Νίκος
 • Κριτές: Νουσηλάζου Γιάννης, Μυλωνά Πόπη, Κελεπούρης Αντώνης, Λαβασίδης Μίλτιάδης, Μυλωνά Μαρία, Μαυρόπουλος Θωμάς, Ροδοβίτης Βασίλης, Χριστοδούλου Τάσος .
 • Ιατρός Αγώνων :  Γατουρτζίδης Κυριάκος
 • Χειριστής ανεμόμετρου : Mπλατσιώτης Χρήστος
 • Επόπτης Αγώνων: Ράπτης Γεώργιος

 

8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ :

   Ο τρόπος μετακίνησης των μαθητών-τριών θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

    Οποιαδήποτε ανάγκη για αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων θα αποφασίσει ο αλυτάρχης και ο έφορος των αγωνισμάτων.

10. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

    Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα σας ανακοινωθεί μετά τη λήξη της ημερομηνίας των δηλώσεων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ         

            Οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να τονίσουν στους μαθητές-τριες του σχολείου τους την παιδαγωγική σημασία των αγώνων , την αξία του «εύ αγωνίζεσθαι» καθώς και την σημασία της αντιπροσώπευσης της σχολικής μονάδας και της ΔΔΕ σε αγώνες υψηλότερου επιπέδου. Αποκλίσεις από την μαθητική ιδιότητα επισύρουν τις ποινές της παρ. 14 της με αριθ. πρωτ.190677/Δ5/10-11-2016 Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παρακαλούνται οι συνοδοί καθηγητές να μεριμνήσουν ώστε ο αθλητικός χώρος να παραδοθεί μετά από την χρήση του στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε.

            Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις μαθητών-αθλητών απαγορεύεται.

            Οι καταστάσεις συμμετοχής παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Οι ταυτότητες επιστρέφονται μετά από τον αγώνα στους μαθητές-τριες.

          Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί με βάση τις συμμετοχές και θα σας αποσταλεί αμέσως μετά τον καθορισμό του από την ΟΕΣΑΔ Ημαθίας.

Οι Σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα - διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον

Υπεύθυνο  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού  της Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  κ. Καμπουρίδη Χαρίλαο.

Τηλέφωνο      : 23310 -78927  - Φαξ : 23310 -78912 E-Mail - : grfa@dide.ima.sch.gr

   

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

& ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ.                                                                    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής