breaking news Νέο

Κ. Μακεδονία: Στο Πρωτοδικείο σκοντάφτουν 3.928 επιχειρήσεις για επιδότηση

Κ. Μακεδονία: Στο Πρωτοδικείο σκοντάφτουν 3.928 επιχειρήσεις για επιδότηση

Με by pass αναμένεται να λυθεί –ενδεχομένως και εντός της ημέρας- το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε χιλιάδες επιχειρήσεις που διεκδικούν την μη επιστρεπτέα ενίσχυση του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid – 19 στην Κεντρική Μακεδονία», συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων λήγει στις 9 Οκτωβρίου, αλλά το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με ανακοίνωση του στις 5 του μηνός ενημέρωσε ότι αδυνατεί να εκδώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λόγω φόρτου εργασίας, για περίπου 3.928 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις.

Έτσι η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έχει ξεκινήσει μαραθώνιο συνεννοήσεων με το υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε οι επιχειρήσεις που δεν θα λάβουν τα απαιτούμενα από το Πρωτοδικείο πιστοποιητικά μέχρι τις 9 Οκτωβρίου να καταθέσουν το φάκελο τους, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η αίτηση που κατέθεσαν στο Πρωτοδικείο και να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά μόλις τα λάβουν το επόμενο διάστημα. Η επίσημη ανακοίνωση της ρύθμισης θα γίνει εντός της ημέρας, εκτός εάν κάτι δεν εγκριθεί σε επίπεδο διαδικασιών, καθώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες και προθεσμίες.

Πρόκειται για μία ακόμη υπόθεση που αποδεικνύει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να αντεπεξέλθει, όταν οι καταστάσεις είναι επιβαρυμένες, όπως συμβαίνει την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε. Επίσης, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι ο συνδυασμός γραφειοκρατίας και δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας μπορεί να τινάξει στον αέρα ακόμη και τα πιο φιλόδοξα σχέδια, όπως το συγκεκριμένο της διανομής 150 εκατ. ευρώ στην αγορά, χωρίς υποχρέωση επιστροφής. Τα… καμπανάκια κτύπησαν την περασμένη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όταν η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παρουσίαζε το θέμα από την πλευρά της υπηρεσίας της.

 

Όπως αναφέρει το κείμενο –το οποίο αξίζει να προσεχθεί- τα πράγματα έχουν ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του ν. 2690/1999 <Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδiα υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία>.

Επειδή τυγχάνει αδύνατη, η ως άνω κατά τον νόσο έγγραφη γνωστοποίηση προς τον κάθε αιτούντα την έκδοση πιστοποιητικών για τις ανάγκες της δράσης <Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid – 19 στην Κεντρική Μακεδονία>, των λόγων της καθυστέρησης που παρατηρείται δεδομένου του ότι εκκρεμεί σήμερα η έκδοση:

α) δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (2.478) πιστοποιητικών από το τμήμα Πιστοποιητικών και

β) χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) πιστοποιητικών από το τμήμα Πτωχεύσεων,

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ο Υ Μ Ε

τους ενδιαφερόμενους ότι είναι ανέφικτη για αντικειμενικούς λόγους (εξάντληση αριθμού διαθέσιμων υπαλλήλων, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) η διεκπεραίωση του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 9ης -10-2020, παρά τη λήψη έκτακτων μέτρων από τη διεύθυνση του Πρωτοδικείου.

Σημειώνουμε δε ότι από 9-9-2020 έως 2-10-2020 κατατέθηκαν α0 στο τμήμα Πιστοποιητικών – Διαθηκών Σωματείων – Εταιρικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δέκα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε (10.735) αιτήσεις, εκδόθηκαν δε ήδη εννέα χιλιάδες σαράντα (9.040) πιστοποιητικά και β) στο τμήμα Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις (7.174) αιτήσεις και εκδόθηκαν ήδη πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα (5.634) πιστοποιητικά.

Περί των ανωτέρω έχει ήδη ενημερωθεί ήδη ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και ο Επιχειρησιακός Υπεύθυνος της Δράσης <Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid – 19 στην Κεντρική Μακεδονία>».

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση μιλάει από μόνη της και για πολλά. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του…

 

 

ΠΚΜ: Παράταση στις αιτήσεις για ενίσχυση - η λύση για το θέμα με το Πρωτοδικείο

 

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στις 15.00’ η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την ενίσχυσή τους από το πρόγραμμα «Διέξοδος» που αφορά στη χορήγηση μη επιστρεπτέας επιδότησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Η παράταση κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί, προκειμένου να ικανοποιηθεί το τεράστιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά κι επειδή το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπερφορτώθηκε από τον πολύ μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.

Η παράταση θα είναι τελική και δεν πρόκειται να δοθεί νέα.

Επίσης, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, αλλά και της αντιμετώπισης της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για τη συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών στην αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα «Διέξοδος» (πτωχευτικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης, χωρίς την προσκόμιση των συγκεκριμένων δικαιολογητικών, αλλά μόνο με το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης απόκτησής τους στο Πρωτοδικείο, εφόσον αυτή έχει γίνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020.

«Λόγω της βεβαιωμένης αδυναμίας των αρμόδιων φορέων να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή της αίτησης του δικαιούχου προς τον αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή έχει υποβληθεί το αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων παρατείνεται έως την Δευτέρα 12-10-2020 στις 3 μ.μ. λόγω υπερφόρτωσης του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣΚΕ) το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων.», αναφέρεται στη σχετική τροποποιητική απόφαση.


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής