breaking news Νέο

e - ΕΦΚΑ: Ρύθμιση οφειλών για μη μισθωτούς ως 24 δόσεις, αιτήσεις μέχρι 31 Ιουλίου 2021

e - ΕΦΚΑ: Ρύθμιση οφειλών για μη μισθωτούς ως 24 δόσεις, αιτήσεις μέχρι 31 Ιουλίου 2021

Οδηγίες για την ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και την επανένταξη στην ρύθμιση των 120 δόσεων των πληγέντων από την πανδημία περιλαμβάνει σχετική εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα παρέχονται διευκρινίσεις για την ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης, την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, τον προσδιορισμό και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ν.4611/2019 και την επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.

Μάλιστα χορηγείται η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω οφειλές και διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο.

Ειδικότερα, στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν (πιστοποιηθούν) ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες παρέχεται, εκτός των άλλων, η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών τους μέσω διαδικτύου. Περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση, κατ' εξαίρεση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

1. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης

 

Νέα παράταση δίνεται της προθεσμίας καταβολής μέχρι την 30η Απριλίου 2021

α) των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 και

β) των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάιου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών για τις οποίες είχε χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής.

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται τόκοι και άλλες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον οφειλέτη:

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021,

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάϊου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021

• Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Οι οφειλές των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις δύναται να εξοφληθούν μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:

Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,208% (2,5% ετήσιο).

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50€.

Κατ' εξαίρεση, εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν επιβαρύνονται με το προαναφερόμενο επιτόκιο.

 

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω οφειλές και διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο.. Ειδικότερα, στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν (πιστοποιηθούν) ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες παρέχεται, εκτός των άλλων, η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών τους μέσω διαδικτύου.

Περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση, κατ' εξαίρεση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. .

Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης προκειμένου η ρύθμιση του να καταστεί ενεργή. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται με τη χρήση

Ταυτότητας Οφειλέτη και, στις περιπτώσεις εξαίρεσης από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σε υπηρεσία, η πρώτη δόση καταβάλλεται την ίδια ημέρα με την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών.

 

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα:

• την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

• την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

• την επιδίωξη της είσπραξής της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες που θα απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, δύνανται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ' του Ν. 4152/2013 για το σύνολο των οφειλών τους.


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής