breaking news Νέο

Τις προγραμματικές θέσεις και το έργο της προηγούμενης θητείας του παρουσίασε στην Αλεξάνδρεια ο Τ.Γιάγκογλου

Τις προγραμματικές θέσεις και το έργο της προηγούμενης θητείας του παρουσίασε στην Αλεξάνδρεια ο Τ.Γιάγκογλου

Ο Τάσος Γιάγκογλου παρουσίασε στην Αλεξάνδρεια τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ημαθία Επιμελείν» για το Επιμελητήριο Ημαθίας, αλλά και το έργο της προηγούμενης θητείας του

Τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού «Ημαθία Επιμελείν» για το Επιμελητήριο Ημαθίας, αλλά και το έργο της προηγούμενης θητείας του, κατέθεσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αλεξάνδρεια, ο υποψήφιος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τάσος Γιάγκογλου, τη Δευτέρα.

«Δεν διαπραγματεύομαι το έργο και τις δυνατότητες του Επιμελητηρίου ως θεσμού, και ειδικότερα του Επιμελητηρίου Ημαθίας ως έργου πενταετίας. Ήμουν αυτός που έτρεξα τα περισσότερα θέματα το προηγούμενο διάστημα, επιτυγχάνοντας σημαντικές νίκες για όλον τον επιχειρηματικό κόσμο. Όπως την απαλλαγή του χαρατσιού στα βιοτεχνικά κτήρια, τη ρύθμιση στα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, την παράταση οικοδομικών αδειών επαγγελματικών ακινήτων, την απαλλαγή της αναδρομικής φορολόγησης στο θέμα επιβολής ειδικού τέλους κατανάλωσης στον καφέ κ.ά. Με τον τρόπο αυτό επιλύθηκαν σοβαρά ζητήματα με πανελλήνιο αντίκτυπο. Αλλά και με τη διατύπωση προτάσεων που φιλοξενήθηκαν στον νέο Αναπτυξιακό και στον νέο Επιμελητηριακό Νόμο, προτάσεις και διαβήματα στο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο κ.ά. Και όλα αυτά χωρίς καμία υστεροβουλία, χωρίς δεύτερες σκέψεις, με μόνο μου κριτήριο τον επιχειρηματικό κόσμο στο σύνολό του. Με την ίδια πίστη θα συνεχίσω και στη νέα περίοδο, εκτιμώντας ότι η αποκτηθείσα εμπειρία και το σημερινό αποθεματικό-ρεκόρ του Επιμελητηρίου, θα βοηθήσει για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον, μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων, εξωστρεφών και αναπτυξιακών δράσεων ενίσχυσης των ιδεών και προσπαθειών του επιχειρηματικού κόσμου, στοχευμένα, μετρήσιμα και ρεαλιστικά. Χωρίς εξωγενή δεκανίκια στο Επιμελητήριο, χωρίς τάξιμο θέσεων και σπατάλες, χωρίς κομματικές ταμπέλες και αλισβερίσια», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γιάγκογλου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ

Δίκτυο παροχής εξειδικευμένης ενημέρωσης μελών  σε θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της (λογιστικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά, εξαγωγικά θέματα, επενδυτικά προγράμματα, επενδυτικά κίνητρα, κανόνες προστασίας περιβάλλοντος, τεχνολογικές εξελίξεις, διαχείριση προσωπικού κ.α.).

Ορθολογικότερη άσκηση συμβουλευτικής και γνωμοδοτικής αποστολής του Επιμελητηρίου με σχεδιασμό ενός λειτουργικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών πληροφοριών (παρακολούθηση οικονομικών και επιχειρηματικών τάσεων, διερεύνηση καταναλωτικών συνηθειών εγχώριων και ξένων αγορών, μελέτη κυκλωμάτων διανομής και εξέλιξης του σχετικού ανταγωνισμού κ.α.) σε συνδυασμό με την οργάνωση μιας ευέλικτης διαδικασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας των μελών του Επιμελητηρίου με τη διοίκηση του.

Υποβοήθηση εξαγωγικής προσπάθειας με την δημιουργία ειδικής τράπεζας εξαγωγικών πληροφοριών (εξαγωγικές διαδικασίες , εξελίξεις διεθνούς ζήτησης των προϊόντων των επιχειρήσεων, αγοραστικές συνθήκες στους τόπους προορισμού, για τους ανταγωνιστές, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, κ.α.). Οργάνωση εξαγωγικών συνεδρίων κατά την διάρκεια των οποίων θα γίνεται αναλυτική μελέτη των εξαγωγικών δυνατοτήτων και προοπτικών των κύριων εξαγώγιμων προϊόντων της περιοχής. Επίσης οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό και υποδοχή ξένων μετά από προηγουμένη εμπεριστατωμένη έρευνα συγκεκριμένων ξένων αγορών αλλά και αντίστοιχων τοπικών παραγωγικών δυνατοτήτων. Οργάνωση ειδικών ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών κύκλων, προκειμένου οι νέοι εξαγωγείς αλλά και στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη άσκηση του έργου τους. Συμμετοχή σε περιοδικές εκθέσεις η άλλης μορφής προβολής τοπικών προϊόντων με επικέντρωση στον κοινοτικό χώρο όπου η χώρα μας χάνει συνεχώς μερίδια (σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ).

Αντικειμενική παρουσίαση της λειτουργίας της οικονομίας. Παροχή συστηματικής αντικειμενικής και επικαιροποιημένης ενημέρωσης σε θέματα ρυθμών ανάπτυξης και συμβολής των διαφόρων κλάδων, φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξαγωγικό εμπόριο, τραπεζική χρηματοδότηση, επιτόκια, καταγραφή των εξελίξεων στον επιχειρηματικό ιστό της χώρας και κάθε περιοχής κ.α. Η λειτουργία του ΓΕΜΗ δύναται να παρέχει την δυνατότητα στο επιμελητήριο  να αξιολογεί και να προβάλλει ευρύτερα σειρά πρωτογενών στοιχείων κρίσιμων για τον προγραμματισμό επιχειρηματικών  πρωτοβουλιών και τον σχεδιασμό οικονομικών πολιτικών. Στόχος μας η ίδρυση «παρατηρητηρίου» η οποία θα δίνει νέα διάσταση στις δυνατότητες του θεσμού, στον τομέα της συγκέντρωσης και διάδοσης της οικονομικής πληροφορίας.

 

Β. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσία υποδοχής ενημέρωσης εκπαίδευσης και υποβοήθησης νέων επιχειρηματιών, που θα πληροφορεί για τις επενδυτικές ευκαιρίες της περιοχής, τους κορεσμένους άλλα και τους δυναμικούς κλάδους, τους κίνδυνους που θα διατρέξουν και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, ώστε η τελική απόφαση τους να λαμβάνεται με πλήρη γνώση όλων των σχετικών παραμέτρων. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει σε ομάδες νεοσύστατων η υπό σύσταση επιχειρήσεων :

   1). ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, που θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης βραχείας διάρκειας. 

  2). παροχή υπηρεσιών «θερμοκοιτίδας» σε υπό σύσταση καινοτομικές επιχειρήσεις  με παροχή ολοκληρωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε πέντε, υπό σύσταση ή νεοϊδρυθείσες, επιχειρήσεις ανά έτος.

 

Γ. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, και εξειδικευμένα σεμινάρια, αναβαθμίζοντας ποιοτικά  το έμψυχο υλικό λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση ειδικά των νέων για την προσωπική τους ολοκλήρωση μέσα από την εργασία. Το επιμελητήριο (σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς διεθνούς κύρους) δύναται να εξελιχθεί σε βασικό φορέα δυναμικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση του θρανίου με την εργασία, την μείωση της ανεργίας και την βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων μας σε εξειδικευμένο προσωπικό συνεχώς θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια και κατά συνέπεια οι ελλείψεις σε υπηρεσίες κατάρτισης (αρχικής και συνεχούς), που και σήμερα είναι αισθητές θα διευρύνονται.

 

Επιμελητηριακή σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. Η ενθάρρυνση της τάσης για ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί σήμερα άμεση οικονομική προτεραιότητα. Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος  και της λογικής του υγιούς ανταγωνισμού πρέπει να αρχίσει από τα πρώτα εκπαιδευτικά στάδια με την θέσπιση μαθημάτων, όπου θα αναλύονται ο ρόλος του επιχειρηματία, οι μορφές επιχειρηματικής δράσης, οι κίνδυνοι και η ανταμοιβή της επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.α.,   προγράμματα δια βίου μάθησης (σε συνεργασία με έμπειρους και καταξιωμένους μάνατζερ και πιστοποιημένους εκπαιδευτές) και  σχετικά με την επιχειρηματικότητα που θα αποτελούνται από σπονδυλωτά σεμινάρια 4-8 ωρών και θα καλύπτουν σημαντικά θέματα της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων (διαπραγματεύσεις, επιλογή-υποκίνηση-αξιολόγηση προσωπικού, αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση προμηθειών και αξιολόγηση προμηθευτών, ταμειακή ρευστότητα και χρηματοοικονομική διαχείριση κ.α. επίσης αποτελεσματική ένταξη διαδόχων στην επιχείρηση που θα απευθύνεται σε διάδοχους δεύτερης και τρίτης γενιάς που ετοιμάζονται να εργασθούν η ήδη εργάζονται στην επιχείρηση μαζί με τους ιδιοκτήτες γονείς.

Τεχνική επαγγελματική σχολή  (σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ) η οποία θα εκπαιδεύει και θα πιστοποιεί δεξιότητες και εξειδικεύσεις απαραίτητες στον μεταποιητικό τομέα (ειδικότητες επαγγελμάτων, εγκαταστάσεις φυσικού αεριού, ηλεκτροσυγκολλητές, αρτεργατών, βοηθών ζαχαροπλαστών κ.α.). πιστοποίηση επαγγελμάτων.

 

Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)

Βιομηχανικός τουρισμός. Οργάνωση η ενθάρρυνση επισκέψεων σε βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς  χώρους τόσο για την κάλυψη μιας συνεχώς διευρυνόμενης  ζήτησης, όσο και για την ανάδειξη και ευρύτερη προβολή των επιτευγμάτων της επιχειρηματικής μας κοινότητας.

Εαρινό συνέδριο. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχουν υιοθετήσει, με επιτυχία πολλά ξένα Επιμελητήρια. Κάθε χρόνο θα επιλέγεται, από τη διοίκηση του ενδιαφερόμενου Επιμελητηρίου, ένα επίκαιρο θέμα, που θα αναλύεται σφαιρικά και σε βάθος, από επιστήμονες υψηλού κύρους, από πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Από τη σχετική παράθεση ιδεών και θέσεων και το διάλογο που θα ακολουθεί, θα συνάγονται συγκεκριμένα συμπεράσματα που θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα, τα οποία θα παρέχουν στη διοίκηση του Επιμελητηρίου και στον επιχειρηματικό κόσμο, πολύτιμο υλικό-«σταθερή πυξίδα», για περαιτέρω προβληματισμό και διαμόρφωση των δικών τους θέσεων πάνω σε κρίσιμα οικονομικά θέματα.

Καλοκαιρινό σχολείο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για εφήβους και νεανίδες. Η διάρκεια του μπορεί να είναι μια βδομάδα(40 ώρες), και υλοποιείται εντός των χώρων του Επιμελητηρίου η και στις εγκαταστάσεις ενός αγροτουριστικού ξενώνα. Θα περιλαμβάνει εξοικείωση των νέων με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, καινοτομίας, συνεργασίας, ομαδικότητας, συμμετοχικότητας, ανταγωνιστικότητας, αριστείας, συνέπειας, αξιοπιστίας, κ.α. στην ουσία θα επιχειρεί να επαναδιατυπώσει ξεχασμένες ή παρεξηγημένες αξίες και να διαμορφώσει μια νέα κουλτούρα που έχει ανάγκη ο τόπος για να αλλάξει σελίδα


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής