breaking news Νέο

Στο Δήμο Νάουσας περιέρχονται οι υποχρεώσεις της ΕΤΑ ΑΕ (ξενοδοχείο Βέρμιον), ύψους 2.356.000,00 ευρώ

Στο Δήμο Νάουσας περιέρχονται οι υποχρεώσεις της ΕΤΑ ΑΕ (ξενοδοχείο Βέρμιον), ύψους 2.356.000,00 ευρώ

Στο δήμο Νάουσας περιέρχονται πλέον οι υποχρεώσεις της πρώην δημοτικής ναυαρχίδας ΕΤΑ Α.Ε. (ξενοδοχείο Βέρμιο Αγίου Νικολάου), που αγγίζουν τα 2.356.000 ευρώ. Το θέμα εισήλθε στο δημοτικό συμβούλιο της 27ης Δεκεμβρίου, με την εισήγηση των εκκαθαριστών της κ.κ. Κουτσογιάννη και Τσιαμούλου. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις είναι, σύμφωνα με τα βιβλία της ΕΤΑ στις 30 Νοεμβρίου 2017 :

- Εμπορικές υποχρεώσεις

155.017,44

- Φόροι και τέλη

269.956,71

- Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

709.871,60

- Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης

65.386,69

- Υποχρεώσεις προς το προσωπικό της επιχείρησης

1.083.125,63

- Υποχρεώσεις προς τον ΟΑΕΔ

73.091,52

Σύνολο υποχρεώσεων κατά την 30/11/2017

2.356.449,59

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, «τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑ Α.Ε, δηλαδή το ακίνητο (οικόπεδο και ξενοδοχειακή μονάδα μετά του εξοπλισμού της), αγγίζουν τα 4.604.795,72 ευρώ, με  απαιτήσεις 93.252,65 και 742,7 ευρώ». Όπως τονίζεται από τους εκκαθαριστές, δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της, οπότε, για να αποφευχθεί η εκποίηση του ακινήτου, ο δήμος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της.

 

Ο εκκαθαριστής κ. Τσιαμούλος έκανε την ανάλυση των ισολογισμών των ετών 2015, 2016 και του πρώτου τριμήνου του 2017, οπότε και σταμάτησε τη λειτουργία της. «Δυο ήταν τα σημαντικά βήματα για τη διάσωση της ΕΤΑ. Η μεταφορά της στο δήμο, όπως και έγινε, αλλά και η αποδοχή των χρεών της από αυτόν, όπως γίνεται σήμερα», είπε. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2015 ανήλθε σε  383.397,22 ευρώ, έναντι € 1.060.842,13 του 2014, αφού η εταιρεία τέθηκε σε αδράνεια το 2015.Ο εκκαθαριστής τόνισε ότι η ΕΤΑ είχε τρεις ζημιογόνες χρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, με αποτέλεσμα να λυθεί αυτοδικαίως, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του δημοτικού κώδικα. Επίσης επισήμανε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρεών της είναι η μισθοδοσία προσωπικού, που ξεπερνά τα 600.000 ευρώ. «Είναι φανερό ότι η επιχείρηση δεν είχε βιωσιμότητα. Οι σωρευμένες ζημιές άγγιξαν τα 3.849.000 ευρώ. Το 2016 η επιχείρηση ήταν σε αδράνεια, με μεγάλο προβληματισμό για το πώς θα απεμπλακεί ο δήμος, προστατεύοντας τα δικαιώματά του στο ακίνητο, τη στιγμή που ένα μέρος των εργαζομένων έχει επιλέξει την επίσχεση. Η επιχείρηση από το 2010 και μετά δεν ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές», κατέληξε.

 «Γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος για τη λύση της επιχείρησης από το 2015;l», ρώτησε ο κ. Βασιλείου, ο οποίος είπε στον κ. Τσιαμούλο, αν γνωρίζει, γιατί υπήρξε καθυστέρηση στη διαδικασία εκκαθάρισης, αφού από το Μάρτιο του 2017 έως και στα τέλη του Δεκεμβρίου η μισθοδοσία των υπαλλήλων συνεχίζονταν κανονικά.

Για ισολογισμούς των περασμένων ετών που μπάζουν φορολογικά, με αποτέλεσμα να μπορεί να επιβαρυνθεί με περαιτέρω έξοδα, έκανε λόγο ο κ. Μάμαλης.

Απαντώντας ο κ. Τσιαμούλος τόνισε ότι δεν μπορεί να κάνει παρατηρήσεις για τις πολιτικές αποφάσεις των χρήσεων, λέγοντας παράλληλα ότι όλα έχουν τη σημασία τους και το ηθικό ή πολιτικό βάρος. Επίσης είπε ότι δεν βρήκε καταγεγραμμένη απόφαση της διοίκησης της ΕΤΑ, για να τεθεί σε αδράνεια, λέγοντας ότι το ακίνητο (ξενοδοχείο και άλσος Αγίου Νικολάου) θα μεταβιβαστεί σύντομα καθαρό στο δήμο, με συμβολαιογραφική πράξη. «Η επιχείρηση δεν λύθηκε άμεσα στις αρχές του 2015, δεν υπήρχε νομικό καθεστώς για τους εργαζόμενους και το ακίνητο. Η απόφαση ήταν κατεξοχήν πολιτική. Η επιχείρηση για πολλά χρόνια δεν καταχωρούσε, ως όφειλε, τις υποχρεώσεις της προς το δήμο. Υπήρχαν παραλείψεις και ατέλειες, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να εκπέσουν τα βιβλία της». 

 

Το ιστορικό της δικής του διοίκησης, ως προέδρου της ΕΤΑ, περιέγραψε ο δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης. «Δεν υπήρξε απόφαση για αναστολή της λειτουργίας, αλλά για ανάγκη της αδράνειας, η οποία ξεκινά με την προσφυγή σε επίσχεση εργασίας  των μισών εργαζομένων, στις αρχές του 2015. Το εναπομείναν προσωπικό αδυνατούσε να λειτουργήσει το σύνολό της. Δοκιμάσαμε να δουλέψουμε μόνο το ξενοδοχείο, αλλά δεν υπήρχαν έσοδα, που θα μπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις των εργαζομένων. Ήταν θέμα χρόνου να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε επίσχεση, στα τέλη του 2015. Η επιχείρηση τη στιγμή εκείνη και πολύ νωρίτερα ήταν προβληματική, δεν έβγαινε. Με μισθολογικό κόστος στο 65%, καμιά επιχείρηση στον κόσμο δεν μπορούσε να επιβιώσει. Το ταμείο το 2014 ήταν 10.000 ευρώ.  Μπορεί να υπήρχαν κακές συγκυρίες, αλλά ήταν θέμα και διοίκησης.  Παρά την έκθεση βιωσιμότητας, το 2010 η πορεία της ήταν αρνητική. Το 2013 παρουσιάζεται θετικός ισολογισμός κατά 10.000 ευρώ, χωρίς να αποτυπώσει σωστά τις οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με την ορκωτό λογιστή. Η μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα, που παραχωρήθηκε κατά κυριότητα δημοτική περιουσία και μάλιστα σημαντικής αξίας, ήταν η ΕΤΑ. Δεν καθυστερήσαμε, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση, μετά τις παλινωδίες Κουρουμπλή, που είχε υποσχεθεί ότι θα καλύψει το μισθολογικό κόστος των δυο πρώτων ετών. Το βάρος της ευθύνης το σήκωσα μέχρι τέλους. Είναι τιτάνια η προσπάθειά μας να τελειώσει με την εκκαθάριση. Κάντε μια σύγκριση με τις δυο εκκαθαρίσεις, που εκκρεμούν από το 2012. Η εκκαθάριση έχει σεβαστεί πλήρως τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου».

 

«Δεν έγινε καμία προσπάθεια, ακυρώθηκαν δεκάδες εκδηλώσεις στις αρχές του 2015 και οι εργαζόμενοι οδηγήθηκαν στην επίσχεση από την αδράνεια της δημοτικής αρχής του κ. Κουτσογιάννη. Για το 1.681.000 της διαφοράς από τη δική μας διοίκηση στη διοίκηση του κ. Κουτσογιάννη, δεν θα μιλήσει κανείς;» είπε ο κ. Καραμπατζός.

 

«Το δημοτικό συμβούλιο καλείται να γράψει ιστορία στη Νάουσα, αλλά δυσάρεστη. Θα μας κρίνουν οι πολίτες, επειδή βάλαμε ταφόπλακα σε αυτά που ήταν πρωτοποριακά στη Νάουσα, όπως ο Άγιος Νικόλαος. Δεν αναλαμβάνει κανείς ευθύνη, από αυτούς που διαχειρίστηκαν πριν και τώρα την ΕΤΑ. Λάθη και παραλείψεις, καθώς και κακή διαχείριση των τέως και ανάληψη ευθύνης που πέταξε η νυν.  Δεν υπήρξε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου», είπε ο κ. Ρίζος της  «Κοινωνίας Πολιτών».

 

«Από το 2010 αντιδράσαμε στη μετατροπή της ΔΕΤ σε Α.Ε. Ευθύνες υπάρχουν στις δυο παρατάξεις που διοίκησαν το δήμο, αλλά και σε αυτές που στηρίζουν την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. Ναι στη λύση και εκκαθάριση, με την προϋπόθεση να πληρωθούν πρώτα οι εργαζόμενοι και οι μικροί επαγγελματίες», είπε ο κ. Καρτσιούνης της ΛΑΣ.

 

Μηδενικές αυξήσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΝ

 

Μηδενικές αυξήσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΝ εισηγήθηκε στο σώμα η πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης-αποχέτευσης Δέσποινα Λαζαρίδου. Το τιμολόγιο θα παραμείνει το ίδιο και σε επαγγελματικές και εργοστασιακές παροχές. Ο κ. Καρτσιούνης της ΛΑΣ ζήτησε μειώσεις στα τιμολόγια.

 

Έρχονται ηλεκτρικά δημοτικά αυτοκίνητα και σταθμοί φόρτισης

 

Με φυγή στο μέλλον ξεκινά το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως τόνισε στο συμβούλιο ο κ. Κουτσογιάννης. Ηλεκτρικά  δημοτικά αυτοκίνητα, σταθμοί φόρτισής τους, η μελέτη της ανάπλασης του πάρκου, για την οποία γράψαμε πρόσφατα, αλλά και εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, είναι σίγουρα πρωτοποριακές δράσεις, που αναβαθμίζουν το δήμο. Παράλληλα θα υπάρξει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός φωτισμού σε τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης, όπως τα παλιά φουγάρα των εργοστασίων, το ρολόι της πλατείας δημαρχείου κ.α.

 

Νίκος Κουτσογιάννης : «Αφήνουμε πίσω προβλήματα και λάθη του παρελθόντος, σχεδιάζοντας με τόλμη το μέλλον»

 

Αισιόδοξη και ολιγόλεπτη η ενημέρωση του δημάρχου Νάουσας προς το δημοτικό συμβούλιο, λίγο πριν τελειώσει η χρονιά.  «Η συνεδρίαση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού αφήνουμε πίσω πολλά προβλήματα και λάθη του παρελθόντος, αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα με γενναιότητα, τόλμη και σχεδιασμό, ώστε η πορεία του δήμου να είναι ενωτική, Βλέπουμε το μέλλον μας με αισιοδοξία», είπε ο κ. Κουτσογιάννης, δίνοντας και το χαρμόσυνο νέο ότι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2018 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ύψους 3.500.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από την ΠΚΜ.

Στο ίδιο κλίμα ευχών και η μειοψηφία, με τον κ. Καραμπατζό να εύχεται «πιο φωτισμένοι για το καλό του τόπου». Και πιο...ήσυχοι θα δεόμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι, αφού οι...αψιμαχίες ήταν ουκ ολίγες το 2017.


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής