breaking news Νέο

Με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί  την  10-5-2022, ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη και  ώρα από 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα 15 θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

  

1

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Nάουσας    (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.003)

2

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου  »  (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 011)».

3    

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ανθεμίων

4

Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. του Δήμου Νάουσας για τέσσερα (4) χρόνια.

5

Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας για την   εκμίσθωση για 5 ( πέντε ) έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας ( 16 αγροτεμάχια) για   καλλιέργεια μονοετών φυτών.

6

Έγκριση ή μη Πρόσληψης ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης

7

Έγκριση ή μη Πρόσληψης YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο  Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης

8

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Κοινής Επιτροπής  Παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018), ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά  21 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 21-5-2022 (από 30-4-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 2ης παράτασης) (με αναθεώρηση).Ανάδοχος:  "ΑΦΟΙ  ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε."Προϋπολογισμού: 200.000,00  € Σύμβασης: 130.150,47 € (με το ΦΠΑ)

9

Αναπροσαρμογή ή μη του Τιμοκαταλόγου διάθεσης του Κολυμβητηρίου και επαναφορά του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στην αρχική τιμή των 450 ευρώ/διαδρομή/μήνα, που είχε καθοριστεί σύμφωνα με την 244/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Τιμοκατάλογος Κολυμβητηρίου) και την 448/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( Κανονισμός Κολυμβητηρίου ), λόγω της λήξης των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19.

10

Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» .

11

Έγκριση ή μη, της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας  και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», για είκοσι τέσσερις μήνες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.538,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

12

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, υπαλλήλων Δήμου Η.Π. Νάουσας και μελών συνεργαζόμενων φορέων για τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος «INTERREGEUROPECult-CreaTE».

13

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας για το έργο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’

14

Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Τ.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

15

Έγκριση ή μη εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Καρανικόλα Νικόλαου και της Αντιδημάρχου κ. Θεοδώρας Μπαλτατζίδου στην Ξάνθη   για υπηρεσιακούς λόγους

 

 

 

 

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής