breaking news Νέο

«Έφοδος» της εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς

«Έφοδος» της εφορίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Αυτοματοποιημένα θα ελέγχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι καταθέσεις, τα εμβάσματα, οι κινήσεις μέσω e-banking, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τα voucher, ακόμη και τα κουπόνια, καθώς η εφορία θα «ξεσκονίζει» άμεσα την κίνηση ηλεκτρονικού χρήματος.

Το πράσινο φως έδωσε χθες ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του οποίου ερρίφθη ο κύβος για την ενεργοποίηση και λειτουργία του «Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις θα δίνει αμέσως εντολή για άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου των ελεγχόμενων.

Το εν λόγω σύστημα, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. Α1179/15.11.2023), θα αξιοποιεί όλα τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών. Στόχος του θα είναι η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και συνεπώς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.

 

Συνεχής ενημέρωση

Έτσι, από τις αρχές του νέου έτους τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, υποχρεωτικά θα δίνουν καθημερινά «αναφορά» στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

 

Με τη λειτουργία του νέου συστήματος ουσιαστικά επιταχύνεται η διαδικασία του ελέγχου, προσδιορίζοντας τη φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ, αφού με την υποβολή αιτήματος από την ΑΑΔΕ τα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να ενημερώσουν για κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που συναλλάσσονται, ώστε να γίνεται άμεσα η άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

 

Στοιχεία και πληροφορίες

Πριν, πάντως, από την υποβολή αιτήματος άρσης θα πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες από τους αρμόδιους φορείς. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω υπόχρεα πρόσωπα, αμέσως μόλις λάβουν αίτημα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, οφείλουν άμεσα να απαντήσουν για συγκεκριμένο ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, αλλά ακόμη και για τους κατόχους ΑΦΜ που συνδέονται με το υπόχρεο πρόσωπο και να στείλουν τα κατωτέρω στοιχεία:

 

Καταθετικός λογαριασμός πρώτης ζήτησης.

Καταθετικός προθεσμιακός λογαριασμός.

Χορηγητικός λογαριασμός.

Επενδυτικός λογαριασμός (παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, repos κ.λπ.).

Άλλος λογαριασμός.

Πιστωτική κάρτα.

Τραπεζική θυρίδα.

Λογαριασμός πληρωμών.

Προπληρωμένη κάρτα (prepaid).

Ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Ακόμη δε και στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο σύστημα από τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου ανακτηθούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημά τους, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Καταστροφή δεδομένων

Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να καταστρέφουν αμελλητί τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο οριστικό και μη αναστρέψιμο και να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο Τεχνικό Διαχειριστή για τις δικές του ενέργειες ώστε το BANCAPP να μη διατηρήσει τα σχετικά δεδομένα.

 

Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των υπόχρεων προσώπων διενεργείται μέσω των υποδομών της Τειρεσίας Α.Ε. Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των καναλιών διαβίβασης της Τειρεσίας Α.Ε. αφορά τα στοιχεία της υποκείμενης στον έλεγχο οντότητας, καθώς και στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση του υπόχρεου προσώπου στο αίτημα, χωρίς να περιέχονται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία ή κινήσεις.

 

Δυνατότητα παράτασης

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος και ένταξης των υπόχρεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2024. Όσοι, όμως, δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης μέχρι την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προθεσμίας ένταξης στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων.


Σύνδεση Συνδρομητή

Καλώς Ήρθατε! Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας

Να με θυμάσε Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Δεν είστε συνδρομητής; Αίτηση Εγγραφής

Ξεχάσατε τον κωδικό σας

Αίτημα Εγγραφής